XE MÁY

ĐẶT XE

SH 125/150CC

83.150 ~ 115.150 (triệu VNĐ)

Cập nhật: 19/03/2017

So sánh

ĐẶT XE

SH MODE 125CC

64.350 ~ 68.750 (triệu VNĐ)

Cập nhật: 19/03/2017

So sánh

ĐẶT XE

PCX 125/150CC

57.750 ~ 62.550 (triệu VNĐ)

Cập nhật: 12/06/2017

So sánh

ĐẶT XE

AIR BLADE 125CC

45.750 ~ 50.150 (triệu VNĐ)

Cập nhật: 19/03/2017

So sánh

ĐẶT XE

LEAD 125CC

44.150 ~ 47.150 (triệu VNĐ)

Cập nhật: 12/06/2017

So sánh

ĐẶT XE

VISION 110CC

37.450 ~ 38.550 (triệu VNĐ)

Cập nhật: 19/03/2017

So sánh

ĐẶT XE

FUTURE 125CC

30.450 ~ 35.350 (triệu VNĐ)

Cập nhật: 19/03/2017

So sánh

ĐẶT XE

WAVE RSX 110CC

24.250 ~ 27.350 (triệu VNĐ)

Cập nhật: 08/12/2017

So sánh

ĐẶT XE

BLADE 110CC

21.550 ~ 23.550 (triệu VNĐ)

Cập nhật: 19/03/2017

So sánh

ĐẶT XE

MSX 125CC

63.950 ~ (triệu VNĐ)

Cập nhật: 19/03/2017

So sánh

ĐẶT XE

WAVE ALPHA 110CC

22.150 ~ (triệu VNĐ)

Cập nhật: 19/03/2017

So sánh

ĐẶT XE

WINNER 150CC

46.250 ~ (triệu VNĐ)

Cập nhật: 19/03/2017

So sánh

ĐẶT XE

SH 300CC

267.150 ~ (triệu VNĐ)

Cập nhật: 19/03/2017

So sánh